ORVIETO: příjezd, eucharistie Corpus Domini v kapli sv. Korporálu,
prohlídka dómu a města; příjezd do Assisi


www.foukana-izolace.cz        e-mail:bures@foukana-izolace.cz