10. červen: ŘÍM: výstup na kopuli baziliky sv. Petra, Angelus s Benediktem XVI.;

nedělní eucharistie v kapli Salus Populi Romani baziliky Santa Maria Maggiore

- předsedá J. E. Tomáš kardinál Špidlík, čestný občan Pustiměře, prohlídka baziliky;

návštěva kostela sv. Antonína v Papežské koleji Russicum;

chvíle s kardinálem Špidlíkem v jeho římské rezidenci v Centru Aletti;

prohlídka baziliky sv. Praxedy a chrámu sv. Petra v okovech s Michelangelovým Mojžíšemwww.foukana-izolace.cz e-mail:bures@foukana-izolace.cz