11.červen 2007 Řím 

ŘÍM: eucharistie v bazilice sv. Klementa -  předsedá J. E. Tomáš kardinál Špidlík,

modlitba u hrobu sv. Cyrila v kryptě baziliky,

prohlídka Lateránské baziliky, modlitba na Svatých schodech,

návštěva bazilky sv. Kříže Jeruzalémského;

prohlídka historického Říma - Andělský hrad, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Fora Romana

 www.foukana-izolace.cz e-mail:bures@foukana-izolace.cz