12.červen 

prohlídka Kalistových katakomb, eucharistie v katakombách  -  předsedá J. E. Tomáš kardinál Špidlík,

modlitba v kostelíku Quo Vadis; meditace v opatství Tre Fontane (místo mučednictví sv. Pavla),

prohlídka baziliky sv. Pavla za hradbami, modlitba u hrobu Apoštola národů;

relaxace u moře, večerní sympozium v poutním domě Velehrad

 www.foukana-izolace.cz e-mail:bures@foukana-izolace.cz