14.červen 2007

eucharistie v kryptě katedrály sv. Marka v Benátkách u původního hrobu evangelisty;

prohlídka katedrály, procházka po městě na laguně,  Benátky z paluby výletní lodi;

návrat do vlasti - scenérie Alpwww.foukana-izolace.cz e-mail:bures@foukana-izolace.cz