Roma


6. června 2007 odjezd  z Pustiměře


7. červen  ORVIETO - ASSISI
ORVIETO: příjezd, eucharistie Corpus Domini v kapli sv. Korporálu,
prohlídka dómu a města; příjezd do Assisi


8. červen  ASSISI-ROMA
ASSISI: eucharistie u hrobu sv. Františka, putování ve šlépějích světce:
bazilika sv. Františka, rodný dům, katedrála sv. Rufina, bazilika sv. Kláry,
kostelík sv. Damiána, bazilika Panny Marie Andělské (Porziunkola); příjezd do Říma


9. červen 
ŘÍM: eucharistie u hrobu sv. Petra - předsedá arcibiskup Giovanni Coppa, papežský nuncius a čestný občan Drysic;
prohlídka baziliky sv. Petra Vatikánských muzejí
 

10. červen  

ŘÍM: výstup na kopuli baziliky sv. Petra, Angelus s Benediktem XVI.;

nedělní eucharistie v kapli Salus Populi Romani baziliky Santa Maria Maggiore

- předsedá J. E. Tomáš kardinál Špidlík, čestný občan Pustiměře, prohlídka baziliky;

návštěva kostela sv. Antonína v Papežské koleji Russicum;

chvíle s kardinálem Špidlíkem v jeho římské rezidenci v Centru Aletti;

prohlídka baziliky sv. Praxedy a chrámu sv. Petra v okovech s Michelangelovým Mojžíšem

11. červen  

ŘÍM: eucharistie v bazilice sv. Klementa -  předsedá J. E. Tomáš kardinál Špidlík,

modlitba u hrobu sv. Cyrila v kryptě baziliky,

prohlídka Lateránské baziliky, modlitba na Svatých schodech,

návštěva bazilky sv. Kříže Jeruzalémského;

prohlídka historického Říma - Andělský hrad, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Fora Romana

12. červen  

prohlídka Kalistových katakomb, eucharistie v katakombách  -  předsedá J. E. Tomáš kardinál Špidlík,

modlitba v kostelíku Quo Vadis; meditace v opatství Tre Fontane (místo mučednictví sv. Pavla),

prohlídka baziliky sv. Pavla za hradbami, modlitba u hrobu Apoštola národů;

relaxace u moře, večerní sympozium v poutním domě Velehrad

 

13. červen  

eucharistie v kapli poutního domu Velehrad;

středeční generální audience s Benediktem XVI. na náměstí sv. Petra;

prohlídka kaple Redemptoris Mater v Papežském paláci ve Vatikáně - provází Tomáš kardinál Špidlík

historická večeře na rozloučenou ve stínu Kolosea a římských fór, poslední chvíle s Jeho Eminencí;

noční meditativní procházka podél Kolosea a modlitba k svědkům víry všech křesťanských věků,

"sanguis martyrum - semen christianorum" - krev mučedníků, semenem nových křesťanů (Tertulián)

14. červen

eucharistie v kryptě katedrály sv. Marka v Benátkách u původního hrobu evangelisty;

prohlídka katedrály, procházka po městě na laguně,  Benátky z paluby výletní lodi;

návrat do vlasti - scenérie Alp


Fotogalerie se snaží co nejobsáhleji postihnout sled historických okamžiků: 
chce být živým mementem poutníkům,
přiblížením jednotlivých míst a událostí těm, kdo poutníky svou vzpomínkou a modlitbou provázeli, 
a snad i odpovědí všem, kteří se ptají na naše putování.
Je mým přáním, abyste svou odpověď našli také Vy.
Vojtěch BurešZpět na úvod